کارگاه های آفرینش های ادبی

مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری برگزار می کند:

کلاس های آموزشی داستان، شعر، فلسفه هنر، کودک و نوجوان
با حضور استادان نام آشنا: دکتر عبدالحمید ضیایی، سعید بیابانکی، حسین فتاحی، محمدرضا شرفی خبوشان، کمال شفیعی، محمود حبیبی کسبی
اهداف جلسات:
_ تدریس مبانی پایه داستان، شعر، فلسفه
_ پرورش خلاقیت هنری
_ انتقال دانش هنری با زبان علمی و ساده
_ ارتقای سطح علمی هنرجویان
_ پرورش مهارت‌های هنری
_ افزایش مهارت و دانش افزایی هنرجویان
_  معرفى کردن و مورد بحث قرار دادن انديشه‌های بزرگان ادبی و انتقال مفاهيم پایه با شیوه های جدید