اطلاعات تماس

آدرس:
تهران - خیابان سمیه - نرسیده به خیابان حافظ - حوزه هنری

صندوق پستی: 15815/1677

تماس تلفنی: 88896928

۸۴۱۷۲۲۰۱ الی ۲

تلفن تماس با مرکز معماری: ۶۶۴۸۷۸۶۶

پست الکترونیک:‌ info@maktabemehr.ir