کیهان بهمنی

دکتری زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه UPM مالزی

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه در رشته زبان و ادبیات انگلیشی و مترجمی زبان انگلیسی

مترجم بیش از 30 اثر ادبی

ترجمه ده‌ها داستان و مقاله در مجلات و جراید مختلف

برگزارکننده چندین دوره کارگاه ترجمه ادبی


کلاس‌های مربوطه