عفاف الهمه

متولد 1364/ سوریه

کاردانی رشته مهندسی برق از دانشگاه البعث حمص، کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه البعث حمص و کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه دولتی اصفهان

آشنا با زبان‌های عربی، فارسی، انگلیسی، فرانسوی و عبری

مدرس کلاس‌های خصوصی زبان عربی، انگلیسی و فرانسوی


کلاس‌های مربوطه